нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mk
Во нашиот производствен погон ги произведуваме поцинкуваните профили наменети за изведби на сува градба која што нема носечки оптеретувања, како што се внатрешните ѕидови, спуштените плафони, облогите на ѕидовите, гредите, столбовите како и многу други украсни ентериерни детали, апликации и дизајни.

Моментално ги произведуваме стандардните профили ...
Главна дејност на нашата компанија е производството на профили за сува градба, како и дистрибуција на табли, изолација и сите потребни
додатни елементи и производи без кои не може ниту една сува градба. Форминг нуди и интернационални продажни и консултантски услуги од областа на информатиката.

Ние се грижиме нашиот коминтент да
ги добие потребните производи во
точно договорените количини, во одлична состојба и во точно одредено време и локација ...
Битен елемент на кој што му даваме големо внимание при изведбата на сува градба е прецизноста, не само на изведените, туку и на договорените работи, сигурноста на вработените при работата, квалитетот и сигурноста на изведените работи, квалитетот на вградените материјали, хигиената на просторот во кој се изведуваат работите, иновативноста во остварувањето на дизајнерските ...