нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mkПРОИЗВОДИ | Производна програма-ПРОФИЛИ ЗА СУВА ГРАДБА


Во нашата производна програма, моментално, ги имаме поцинкуваните профили за сува градба, произведени според стандардот EN 14195.Профил за плафон и облога UD 27 / 28 / 27

  
Профил за плафон и облога CD 27 / 60 / 27  


  Вертикален профил за ѕид CW 50 / 48 / 48

Вертикален профил за ѕид CW 50 / 74 / 48Вертикален профил за ѕид CW 50 / 99 / 48
На CW профилите на растојание од 20 см од горна и долна страна во текот на производниот процес се создава отвор низ кој може да се протнат сите потребни инсталации (електрични кабли, водоводни цевки итн). Отворот за инсталации е во форма на латиничната буква Н.


Хоризонтален профил за ѕид UW 36 / 50 / 36Хоризонтален профил за ѕид UW 36/ 75 / 36Хоризонтален профил за ѕид UW 36 / 100 / 36
  


  
Табела на профилите за сува градба со приказ за тежината на профилот во однос на потребната развиена ширина за производство и дебелината на материјалотКако репроматеријал за производство на профилите за сува градба се користи материјал произведен според стандардите EN 10326, EN 10327 и DX-51 D.

ЗАБЕЛЕШКА:
  • Го задржуваме правото да извршиме промена на техничките карактеристики на профилите детално опишани погоре, без претходно објавување.

  • Структуралните, статичките и физичките карактеристики на профилите произведени од ФОРМИНГ-ДООЕЛ може да бидат гарантирани онаму каде што се почитуваат и се овозможени сите предуслови на системот за сува градба.