нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mk

Со задоволство, благодарност и со желба за уште поуспешна соработка, Ви ги преставуваме нашите соработници, без кои не би можеле да ја истакнеме нашата успешност во досегашната работа.


РИГИПС www.rigips.com


НОДИ КОМПАНИ www.nodi.com.mk


ФАРЕКС www.fareks.com.mk

ИНТЕГРА www.profi.com.mk

ТЕХНОИМПЕКС www.tehnoimpeks.com.mk


МАКПЕТРОЛ www.makpetrol.com.mk

СЛОВЕНИЈАЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ

ДАМ ГО ЕНТЕРИЕРИ

МАК ДОМ

ТЕХНОМОНТАЛ

ЛОТУС

ЅИДАРОТЕСАР МАРЈАН

ВИС ИНВЕСТ

БИТОЛСКА МЛЕКАРА

ТЕАЛ www.teal.mk


ВУРТ МАК

ЖЕЛЕЗАРИЈА ЈОЛЕ

ЛУКС ОИЛ ЕСИ

ВИДЕО ДАТА

ЈНУ-ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ

АНГЕЛИКА-САС

ОРАНГЕ-ИНН

ДАЕЛ ДПТУ

ЈО-АН СТАРС ДОО

БЛАМАНА

ЏОРЏ ДИЗАЈН

БЕНЕ ДИЗАЈН

ГИПСАР

ГИПС АЛ ДИЗАЈН