нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mk
Главна дејност на нашата компанија е производството на профили за сува градба, како и дистрибуција на гипс картон табли, изолација и сите потребни додатни елементи и производи без кои не може ниту една сува градба. Форминг нуди и интернационални продажни и консултантски услуги од областа на информатиката.

Ние се грижиме нашиот коминтент да ги добие потребните производи во точно договорените количини, во одлична состојба и во точно одредено време и локација. Со тоа ние преставуваме неодвоив елемент од секоја градба и помош за секој коминтент во остварувањето на крајната цел –добра градба, задоволен корисник на добрата изведба.
Услуга која исто така ја нудиме е изведбата на сува градба на објекти од секаков вид. Во текот на нашето постоење имаме изведено голем број на објекти, а дел од нив можете да видите во делот на ПРОЕКТИ. Нашите монтажерски екипи се обучени да ги изведат и задоволат најспецифичните и најтешките идеи и проекти на архитектите. За секоја идеја имаме начин, желба, мотив, знаење, трпение и систем за да ја изведеме и донесеме до реалност, и затоа нашето водечко мото е СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА.