нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mk

ЗА НАС / ГАЛЕРИЈА


Дел од обуките и презентациите кои ФОРМИНГ ДООЕЛ ги изведува за своите коминтенти и за своите вработени.
Внимателно се слушаат техничките детали презентирани во просториите на ФОРМИНГ ДООЕЛ
Гипс картонската табла 12,5 мм х 1250 мм х 2000 мм на РИГИПС со тежина од 19,28 кг претставена на презентацијата
Објаснување на предностите со употреба на артикли од производната програма на РИГИПС
Прашања и одговори на крај од презентацијата за системот за сува градба на РИГИПС во ФОРМИНГ ДООЕЛ
Презентација и обука за изведувачи на сува градба во просториите на ФОРМИНГ ДООЕЛ